Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 6 hay nhất.

Đề bài

Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

Đại dương

Tên dòng biển

Nơi xuất phát
(khoảng vĩ độ)

Hướng chảy

Đại Tây Dương

Dòng biển nóng:

Dòng biển lạnh:

 

 

Thái Bình Dương

Dòng biển nóng:

Dòng biển lạnh:

 

 

Lời giải chi tiết

Đại dương

Tên dòng biển

Nơi xuất phát
(khoảng vĩ độ)

Hướng chảy

Đại Tây Dương

Dòng biển nóng:

 

 

- Dòng biển Braxin

Khoảng vĩ độ 10oN

Đông Bắc – Tây Nam

- Dòng biển Guyan

Khoảng vĩ độ 5oN

Đông Nam – Tây Bắc

- Dòng biển Bắc xích đạo

Khoảng vĩ độ 15oB

Đông Nam – Tây Bắc

- Dòng biển Gơnxtơrim

Khoảng vĩ độ 23oB

Tây Nam – Đông Bắc

- Dòng biển Bắc Đại Tây Dương

Khoảng vĩ độ 40oB (nối tiếp dòng Gơnxtơrim)

Tây Nam – Đông Bắc

Dòng biển lạnh:

 

 

- Dòng biển Benghêla

Khoảng vĩ độ 40oN

Nam – Bắc

- Dòng biển Canari

Khoảng vĩ độ 35oN

Đông Bắc – Tây Nam

- Dòng biển Labrađô

Khoảng vĩ độ 66oB

Đông Bắc – Tây Nam

- Dòng biển Grơnlen

Khoảng vĩ độ 75oB

Đông Bắc – Tây Nam

Thái Bình Dương

Dòng biển nóng:

 

 

- Dòng biển Bắc Thái Bình Dương

Khoảng vĩ độ 35oB

Tây Nam – Đông Bắc

- Dòng biển ngược chiều Tín Phong

Khoảng vĩ độ 8oB

Tây – Đông

- Dòng biển theo chiều Tín phong

Khoảng vĩ độ 8oN

Đông  - Tây

- Dòng biển Cưrôsiô

Khoảng vĩ độ 23oB

Tây Nam – Đông Bắc

- Dòng biển Bắc xích đạo

Khoảng vĩ độ 10oB

Đông – Tây

- Dòng biển Đông Ôxtrâylia

Khoảng vĩ độ 20oN

Đông Bắc – Tây Nam

Dòng biển lạnh:

 

 

- Dòng biển Caliphoocnia

Khoảng vĩ độ 40oB

Tây Bắc – Đông Nam

- Dòng biển Pêru

Khoảng vĩ độ 55oN

Nam – Bắc

- Dòng biển Bêrinh

Khoảng vĩ độ 60oB

Đông Bắc – Tây Nam

- Dòng biển Tây Ôxtrâylia

Khoảng vĩ độ 50oN

Tây Nam – Đông Bắc

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương