Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 9

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 9. Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 9 hay nhất.

Đề bài

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.

Nước ta có:

☐ 52 dân tộc

☐ 53 dân tộc

☐ 54 dân tộc

☐ 55 dân tộc

Dân tộc Việt chiếm khoảng

☐ 85% dân số cả nước

☐ 86% dân số cả nước

Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

☐ Bana, Ê-đê, Giarai, Cơho, Mnông.

☐ Mường, Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao.

Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc:

☐ Chăm, Hoa, Khơ-me

☐ Cơho, Mnông, Giarai

Lời giải chi tiết

Nước ta có:

☐ 52 dân tộc

☐ 53 dân tộc

☒ 54 dân tộc

☐ 55 dân tộc

Dân tộc Việt chiếm khoảng

☐ 85% dân số cả nước

☒ 86% dân số cả nước

Các dân tộc sống chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

☐ Bana, Ê-đê, Giarai, Cơho, Mnông.

☒ Mường, Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao.

Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc:

☒ Chăm, Hoa, Khơ-me

☐ Cơho, Mnông, Giarai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam