Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài

Em hãy cho biết:

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ ............ cm. Khoảng cách thực tế là ...........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác lược đồ/bản đồ, sơ đồ và lát cắt địa lí.

Lời giải chi tiết

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm. Khoảng cách thực tế là 970m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu
  • Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy: - Xác định độ cao của các điểm và điền tiếp vào bảng dưới đây:

  • Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

    Giải bài 3 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?