Bài 1, bài 2, bài 3 trang 167 sgk toán lớp 2


Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm X,Bài 3: so sánh.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 - 253

b) 357 + 621 ;                          962 - 861

c) 421 + 375 ;                          431 - 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X - 600 = 100

700 - X = 400.

Bài 3:

  60cm + 40cm...1m

300cm + 53cm...300cm + 57cm

              1km...800m 

Bài giải:

Bài 1:

a) 

b) 

c) 

Bài 2:

a) 300 + X = 800

            X = 800 - 300

            X = 500

X + 700 = 1000

         X = 1000 - 700

         X = 300

b) X - 600 = 100

            X = 100 + 600

            X = 700

700 - X = 400

        X = 700 - 400

        X = 300

Bài 3:

 60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

              1km > 800m 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan