Vận dụng - Sáng tạo trang 23 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Vận dụng - Sáng tạo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vỗ tay với âm thanh to -  nhỏ khác nhau

Câu 2

Vận động theo tiếng đàn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đoàn kết