Thường thức âm nhạc trang 18 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

- Mô-da đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc?
- Em yêu thích nhân vật nào nhất? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Suy nghĩ của em

Dựa vào câu chuyện

Lời giải chi tiết

- Mô-da đã sáng tác một bản nhạc khác rồi mang đến nhà ông chủ rạp hát.

-Nhân vật em yêu thích nhất là Mô-da vì Mô – da là một thiên tài âm nhạc.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Đoàn kết