Câu hỏi mở đầu trang 24 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

Đọc thơ về mùa xuân, kết hợp vỗ tay theo tiết tấu

Lời giải chi tiết

Bài thơ: Cây đào

Cây đào đầu xóm

Lốm đốm nụ hồng.

Chúng em chỉ mong

Mùa đào mau nở.

Bông đào nho nhỏ

Cánh đào hồng tươi.

Hễ thấy hoa cười

Đúng là Tết đến.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 4: Mùa xuân