Đọc nhạc trang 26 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đọc những nốt nhạc dưới đây theo kí hiệu bàn tay

Đề bài

Đọc những nốt nhạc dưới đây theo kí hiệu bàn tay

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu