Unit 1: Life Stories - Câu chuyện cuộc đời

Bình chọn:
4.1 trên 234 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 1

Xem lời giải

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 12 mới

Xem lời giải

Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mới

Mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn: công thức, cách sử dụng và ví dụ minh họa ngữ pháp Unit 1: Life stories tiếng Anh 12 mới

Xem chi tiết

Mạo từ - Unit 1 - Tiếng Anh 12 mới

Lý thuyết ngữ pháp về mạo từ (a/an, the) Unit 1. Life Stories tiếng Anh 12 chương trình mới

Xem chi tiết

Getting Started - Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Hung and Quang are talking about famous people. Listen and read.

Xem lời giải

Language - Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Write the words given in the box next to their meanings.

Xem lời giải

Skills - Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Discuss with a partner.

Xem chi tiết

Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp bài tập có trong phần Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Looking back - Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Tick the word that does not have the same sound as the other two.

Xem lời giải

Project - Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 17 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải