Unit 3: The Green Movement - Phong trào xanh

Bình chọn:
4.3 trên 156 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 12 mới unit 3

Xem lời giải

Simple, compound and complex sentences and Relative clauses with which - Unit 3. The Green Movement - Tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp Câu đơn, câu ghép và câu phức (Simple, compound and complex sentences) và Mệnh đề quan hệ với which (Relative clauses with which) Unit 3. The green movement tiếng Anh 12 mới

Xem chi tiết

Getting Started - trang 30 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập có trong phần Getting Started - trang 30 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Language - Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập có trong phần Language - trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Skills - trang 34 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Communication and Culture - Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Communication and Culture - trang 38 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải

Looking back - Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Listen and underline the sounds that are assimilated.

Xem lời giải

Project - Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 41 Unit 3 SGK tiếng anh 12 mới

Xem lời giải