Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì 1

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 2 tuần 9 - Ôn tập giữa học kì 1 giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tiết 1 - Tuần 9 trang 37

Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây

Xem lời giải

Tiết 2 - Tuần 9 trang 37

Ghi vào chỗ trống tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Xem lời giải

Tiết 3 - Tuần 9 trang 38

Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2, tập một, trang 16), rồi viết vào bảng sau:

Xem lời giải

Tiết 5 - Tuần 9 trang 39

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

Xem lời giải

Tiết 6 - Tuần 9 trang 40

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi □ dưới đây:

Xem lời giải

Tiết 7 - Tuần 9 trang 41

Dựa theo mục lục ở cuối sách Tiếng Việt 2, tập một, ghi tên các bài em đã học trong tuần 8:

Xem lời giải

Tiết 8 - Tuần 9 trang 42

Điền từ vào các ô trống theo hàng ngang:

Xem lời giải

Tiết 9 - Tuần 9 trang 44

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn