Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2

Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 2 tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2 giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tiết 1 - Tuần 27 trang 34

1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Tiết 2 - Tuần 27 trang 35

1. Viết từ ngữ về bốn mùa :

Xem lời giải

Tiết 3 - Tuần 27 trang 36

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Tiết 4 - Tuần 27 trang 37

Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng,...) mà em biết.

Xem lời giải

Tiết 5 - Tuần 27 trang 38

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Tiết 6 - Tuần 27 trang 39

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :

Xem lời giải

Tiết 7 - Tuần 27 trang 40

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”. Đánh dâu × vào □ trước ý trả lời đúng :

Xem lời giải

Tiết 8 - Tuần 27 trang 41

Trò chơi ô chữ

Xem lời giải

Tiết 9 - Tuần 27 trang 42

1. Đọc thầm :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn