Tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 3 tuần 27 - Ôn tập giữa học kì 2 giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tiết 1 - Tuần 27 trang 38

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bảo vệ Tô quốc

Xem lời giải

Tiết 2 - Tuần 27 trang 39

Đọc bài thơ sau : Thương Em thương làn gió mồ côi Không tỉm thấy bọn, vào ngồi trong cây Em thương sợi náng đông gáy Run run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng

Xem lời giải

Tiết 3 - Tuần 27 trang 40

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

Xem lời giải

Tiết 4 - Tuần 27 trang 41

1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật:

Xem lời giải

Tiết 5 - Tuần 27 trang 43

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh : Chim gõ kiến…………………… ……………………..vòng quanh Sóng rồi, ……………………..

Xem lời giải

Tiết 6 - Tuần 27 trang 43

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội: Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng Tử Hội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa Hương Ngày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao

Xem lời giải

Tiết 7 - Tuần 27 trang 45

A - Đọc thầm : Suối Suối là tiếng hát của rùng Tử cơn mưa bụi ngập ngùng trong mây Tù giọt sương của lá cay Từ trong vách đã mạch đáy tràn ra.

Xem lời giải

Tiết 8 - Tuần 27 trang 46

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn