Mĩ thuật lớp 6 - Chân trời sáng tạo Bài 2: Trang phục trong lễ hội

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ - trang 39 - SGK Mĩ thuật 6 - Chân trời sáng tạo


Nêu cảm nhận và phân tích: Nhân vật em ấn tượng. Trang phục của nhân vật. Đặc điểm của nhân vật qua trang phục. Cách điều chỉnh để thể hiện rõ hơn vai trò và hoạt động của nhân vật trong lễ hội

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nêu cảm nhận và phân tích:

Câu 1

Nhân vật em ấn tượng

Phương pháp giải:

Đánh giá theo cảm nhận của em

Lời giải chi tiết:

Nhân vật em ấn tượng là:

Câu 2

Trang phục của nhân vật

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Trang phục của những người lính gác: quần xanh, áo đỏ.

Câu 3

Đặc điểm của nhân vật qua trang phục

Phương pháp giải:

Quan sát hình và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Ta có thể nhận ra đây là 1 người lính gác, tay cầm cờ, đứng nghiêm, nét mặt nghiêm trang.

Câu 4

Cách điều chỉnh để thể hiện rõ hơn vai trò và hoạt động của nhân vật trong lễ hội

Phương pháp giải:

Đánh giá theo cảm nhận của em

Lời giải chi tiết:

Em thấy tư thế đó đã đủ thể hiện rõ vai trò và hoạt động của nhân vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu