Mĩ thuật lớp 6 - Chân trời sáng tạo Bài 3: Hoạt cảnh ngày hội

Tập hợp các nhân vật để tạo hoạt cảnh - trang 40 - SGK Mĩ thuật 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tập hợp các nhân vật để tạo hoạt cảnh

- Lựa chọn các nhân vật theo nhóm

- Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các yêu cầu trên

Lời giải chi tiết

Hoạt cảnh minh họa:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Hoạt cảnh ngày hội