Tạo sản phẩm mĩ thuật về sự sống đưới đại dương- trang 16- SGK Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Tạo sản phẫm mỹ thuật về sự sống dưới đại dương theo ý thích của nhóm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạo sản phẩm theo ý thích của cả nhóm

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3: Đại dương trong mắt em