Mĩ thuật lớp 6 - Cánh diều Bài 3: In tranh kết hợp nhiều bản khắc

Khám phá - trang 11 - SGK Mĩ thuật 6 - Cánh diều


Tìm hiểu một số bức tranh in bằng bản khắc rời tự tạo dưới đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hiểu một số bức tranh in bằng bản khắc rời tự tạo dưới đây:

Câu 1

Hãy quan sát và cho biết những bức tranh này được in bằng bản khắc (khuôn) gì?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ảnh

Lời giải chi tiết:

Những bức tranh này được in bằng bản khắc rời tự tạo

Câu 2

Qua đây, em biết tạo ra bức tranh in bằng những cách nào?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ảnh

Lời giải chi tiết:

Để tạo ra bức tranh in bằng 2 cách: Sử dụng bản in khắc gỗ hoặc bản khắc rời tự tạo.

Câu 3

Màu và cách in như thế nào?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ảnh

Lời giải chi tiết:

- Màu sắc rực rỡ, sinh động, hài hòa

- Cách in khắc rời tự tạo phong phú

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu