Khám phá khối tròn, trụ, tam giác bằng cách nặn - trang 30 - SGK Mĩ thuật 2 - Chân trời sáng tạo


Chọn đất và nặn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn đất và nặn

Câu 1

Một khối tròn

Phương pháp giải:

Nặn khối tròn

Lời giải chi tiết:

Nặn khối tròn bằng đất nặn

Câu 2

Hai khối tam giác

Phương pháp giải:

Nặn khối tam giác

Lời giải chi tiết:

Nặn khối tam giác bằng đất nặn

Câu 3

Một khối trụ ngắn, lớn 

Phương pháp giải:

Nặn khối trụ

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Hai khối trụ dài (kích thước khác nhau)

Phương pháp giải:

Nặn khối trụ dài 

Lời giải chi tiết:

Nặn khối trụ bằng đất nặn

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Con mèo tinh nghịch