Câu hỏi Luyện tập trang 16 SGK Đạo đức lớp 2 - Cánh Diều


Nhận xét hành vi

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nhận xét hành vi

Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn trong mỗi tranh dưới đây?

Hình ảnh: Trang 16 SGK

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Phân tích tình huống.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

Hình 1:

Bạn nam đang giải bài cho bạn nữ, lời nói, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng. Em đồng tình với việc làm của bạn nam vì bạn đã biết giúp đỡ bạn bè.

Hình 2:

Hai bạn nữ đang chơi ô ăn quan, bạn nam đã vào phá đám. Đây là việc làm sai vì bạn nam đã thiếu tôn trọng bạn bè. Em không đồng tình với việc làm của bạn nam.

Hình 3:

Bạn nữ đã cho bạn nam ngồi cùng bạn mượn bút màu khi nạn nam để quên ở nhà. Đây là việc làm đúng, thể hiện sự giúp đỡ bạn bè. Em đồng tình với việc làm của bạn nữ.

Hình 4:

Bạn nữ muốn vào chơi chuyền cùng các bạn nhưng các bạn không cho. Một bạn trong nhóm đã nói: “Không chơi với cậu”. Đây là việc làm sai vì có sự phân biệt đối xử với bạn bè. Em không đồng tình với việc làm của bạn nữ ấy.

Hình 5:

Bạn nam đang đỡ bạn dậy khi bạn bị ngã và hỏi thăm “Bạn có đau không”. Đây là việc làm đúng vì bạn nam đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè. Em đồng tình với việc làm trên.

Hình 6:

Bạn nam đã có hành động giật tóc bạn gái khiến bạn bị đau. Đây là việc làm sai, thể hiện sự bắt nạt bạn bè. Em không đồng tình với việc làm của bạn nam.

Bài 2

Xử lí tình huống

Em sẽ ứng xử như thế nào với bạn trong mỗi tình huống sau?

Hình ảnh: Trang 17 SGK

Tình huống 1:

Tình huống 2:

Phương pháp giải:

- Trực quan.

- Phân tích tình huống.

- Thảo luận nhóm.

- Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết:

Tình huống 1:

Em sẽ hỏi thăm sức khỏe của bạn, cho bạn mượn vở để bạn chép bài bù những hôm nghỉ học, giảng bài cho bạn những chỗ bạn không hiểu. 

Tình huống 2:

Em sẽ thân thiện, làm quen với bạn mới, giúp bạn dễ hòa nhập với các bạn trong lớp.

Bài 3

Liên hệ

Em đã và sẽ làm gì để thể hiện sự yêu quý bạn bè?

Phương pháp giải:

- Hồi tưởng.

- Liên hệ bản thân.

Lời giải chi tiết:

* Những việc em đã làm thể hiện sự yêu quý bạn bè:

- Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

- Cùng nhau tiến bộ trong học tập.

- Chia sẻ, an ủi khi bạn có chuyện buồn.

- Chúc mừng khi bạn có chuyện vui.

- Hỏi thăm khi bạn bị ốm.

* Những chuyện em sẽ làm để thể hiện sự yêu quý bạn bè

- Tiết kiệm tiền, nuôi heo để giúp đỡ những bạn vùng xa xôi hẻo lánh.

- Quyên góp quần áo, sách vở tặng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu