Câu hỏi 8 trang 43 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trình bày cách tính chi phí cho một bữa ăn


Lời giải chi tiết

Cách tính chi phí cho một bữa ăn:

TT

Các bước thực hiện

Chi tiết minh họa

1

Ước tính các loại thực phẩm cần dùng

- Thịt lợn: 400 gam

- Rau muống: 300 gam

- Trứng: 4 quả

- Gạo: 400 gam

2

Tính chi phí cho các loại thực phẩm cần dùng

- Tiền mua thịt lợn:

15 000 đồng/100g x 400g

 = 60 000 đồng

- Tiền mua rau muống:

4 000 đồng/100g x 300g

= 12 000 đồng

- Tiền mua trứng:

3 000 đồng /quả x 4 quả  

= 12 000 đồng

- Tiền mua gạo:

2 000 đồng/100g x 400g

= 8 000 đồng

3.

Tính chi phí cho mỗi bữa ăn

60 000 đồng + 12 000 đồng

+ 12 000 đồng + 8 000 đồng

= 92 000 đồng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập Chương 2