Câu 8 trang 32 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Bếp hồng ngoại đôi là:

A. Bếp có một vùng nấu.

B. Bếp có hai vùng nấu.

C. Bếp có ba vùng nấu.

D. Bếp có bốn vùng nấu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bếp hồng ngoại đôicó hai vùng nấu.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu