Câu 3 trang 20 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức


Đề bài

Sử dụng các cụm từ sau để mô tả đặc điểm các bộ trang phục trong Bảng 8.2 và cho biết hoàn cảnh sử dụng chúng

Đơn giản, đẹp, rộng, thoải mái, trang trọng, dễ hoạt động, dự lễ hội, lao động, ở nhà


Lời giải chi tiết

Sử dụng các cụm từ sau để mô tả đặc điểm các bộ trang phục trong Bảng 8.2 và hoàn cảnh sử dụng chúng

Trang phục

a

b

c

Đặc điểm

Đơn giản, rộng, dễ hoạt động

Đơn giản, thoải mái

Đẹp, trang trọng

Hoàn cảnh sử dụng

Lao động

Ở nhà

Dự lễ hội

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu