Câu 1 trang 21 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức


Đề bài

Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?

A. Giáo dục                                                                         B. Phong cách

C. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ              D. Màu sắc


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thời trang thay đổi do ảnh hưởng của các yếu tố như văn hóa, xã hội, kinh tế, sự phát triển của khoa học và công nghệ, … 


Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Vì: Giáo dục, phong cách và màu sắc không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu