Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Review and Practice trang 108 iLearn Smart Start


A. Listen and(√) the box. B. Look and read. Put a (√) or (X). C. Play Connect three.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Listen and(√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào hộp.)

Bài B

B. Look and read. Put a (√) or (X).

(Nhìn và đọc. Đặt dấu (√) hoặc (X).)

Lời giải chi tiết:

1. I have three marbles. (X)

2. Put the doll in the toy box. (√)

3. Put the robot on the sofa. (X)

4. I have nine blocks.(√)

1. Tôi có 3 viên bi. (X)

2. Đặ con búp bên vào trong hộp đồ chơi.(√)

3. Đặt con rô bốt lên trên ghế sô pha. (X)

4. Tôi có 8 cái đồ chơi hình khối. (√)


Bài C

C. Play Connect three.

(Trò chơi Connect three.)

Phương pháp giải:

What can you do? (Bạn có thể làm gì?) 

 • I can talk about how many toys I have. (Tôi có thể kể tôi có bao nhiêu món đồ chơi.)

 • I can talk about what I can see. (Tôi có thể kể những gì tôi có thể nhìn thấy.)

 • I can make simple commands. (Tôi có thể thực hiện mệnh lệnh đơn giản.)


Cách chơi:

Mỗi bạn sẽ luân phiên nhau chọn và đánh dấu riêng vào một ô, bạn nào có 4 ô liên tiếp tạo thành đường thẳng, đường ngang hay đường chéo trước thì bạn đó thắng.

Đánh dấu vào ô nào thì xem kí hiệu và hình ảnh trong ô để làm theo chỉ dẫn sau.
Ô có biểu tượng này thì trong ô sẽ là hình một món đồ chơi. Một bạn hỏi, một bạn trả lời. (Chú ý mũi tên chỉ vào đồ vật để trả lời cho đúng.)

Ví dụ: 

A: What can you see? 

         B: I can see a big car.
Ô có biểu tượng này thì nhìn vào hình trong ô để thực hiên một mệnh lện đơn giản.


Ví dụ: 

A: Put the robot in the toy box.

          Ô có biểu tượng này là hình một món đồ chơi và có con số đồ đồ chơi mà bạn có. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.


Ví dụ:

  A: How many blocks do you have?

           B: I have ten blocks.
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Math trang 105 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Guess. B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Read and fill in the blanks. 2. Practice with your friends. D. Listen and write. E. Read and fill in the blanks. F. Look at E. Write about your own math problem. G. Tell your friend your math problem. Complete your friends’ math problem.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 3 trang 102 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Board race. B. 1. Listen and practice. 2. Look and match Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write 3. Practice with your friends. E. Point and say. F. Play Simon says.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 2 trang 99 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Four corners. B. 1. Listen and practice. 2. Look, read, and put a (√) or a (X). Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Magic finger.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson 1 trang 96 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Pass the word. B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant. D. 1. Look and listen. 2. Listen and number. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Draw it.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.