Thường thức âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Thường thức âm nhạc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kể tên một số nhạc cụ mà em đã được tìm hiểu

Phương pháp giải:

Em kể tên những nhạc cụ em đã được học

Lời giải chi tiết:

Một số nhạc cụ em đã được tìm hiểu là: sáo trúc, trống, song loan, đàn,…

Câu 2

Kể tên câu chuyện âm nhạc em đã nghe và tên nhân vật mà em yêu thích.

Phương pháp giải:

Tên câu chuyện âm nhạc em đã nghe và chọn nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đó

Lời giải chi tiết:

Em đã nghe câu chuyện âm nhạc: Thần đồng âm nhạc

Nhân vật em yêu thích nhất là Mô-da vì Mô – da là một thiên tài âm nhạc


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập 1