Hát Bắc Kim Thang trang 32 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Đề bài

Em hãy kể tên những con vật trong bài hát

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lời bài hát

Lời giải chi tiết

Bài hát: Bắc kim thang


Trong bài hát có các con vật: ếch, con le le, con bìm bịp


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Đồng dao