Hát trang 30 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều


Em hãy biểu diễn bài hát đã học theo một trong những hình thức: - Hát song ca - Hát tốp ca - Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp vận động

Đề bài

Em hãy biểu diễn bài hát đã học theo một trong những hình thức:

-          Hát song ca

-          Hát tốp ca

-          Hát kết hợp gõ đệm

-          Hát kết hợp vận động

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu