Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

Bình chọn:
4.4 trên 46 phiếu

Giới thiệu các bài văn mẫu về tác phẩm Thuế máu bao gồm các bài phân tích, cảm nhận, kể chuyện hay nhất bám sát chương trình học

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Thuế máu

Tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm Thuế máu hay nhất

Xem chi tiết

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Thuế máu

Tổng hợp các cách kết bài cho tác phẩm Thuế máu hay nhất

Xem chi tiết

Viết đoạn văn khoảng 10 dòng nêu cảm nghĩ của em về phần 1 của bài Thuế máu

Viết đoạn văn khoảng 10 dòng nêu cảm nghĩ của em về phần 1 của bài Thuế máu

Xem chi tiết

Viết đoạn văn phân tích phần 2 của văn bản Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Viết đoạn văn phân tích phần 2 của văn bản Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Xem chi tiết

Viết đoạn văn phân tích đoạn 3 của văn bản Thuế máu

Viết đoạn văn phân tích đoạn 3 của văn bản Thuế máu - Nguyễn Ái Quốc

Xem chi tiết

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu

Cách đặt tên chương, tên các phần văn bản đã tạo ra sự hấp dẫn đối với người đọc, người nghe và khẳng định tài năng bậc thầy của Nguyễn Ái Quốc trong lĩnh vực văn học

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về thái độ của các quan cai trị thực dân đối với người dân thuộc địa cũng như số phận bi thảm của những người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân

Cách đối xử của bọn thực dân lộ rõ bản chất bỉ ổi và thủ đoạn lừa bịp của chúng. Những người An Nam nói riêng và người dân các nước thuộc địa nói chung, vô hình chung đã trở thành vật hi sinh, trở thành những tấm lá chắn cho Pháp trên khắp các chiến trường.

Xem chi tiết

Em hãy viết đoạn văn cho biết kết quả sự hi sinh của những người dân các nước thuộc địa trong văn bản Thuế máu

Trong văn bản Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc, kết quả sự hi sinh của những người dân thuộc địa được trả bằng những cái giá thật tàn tệ

Xem chi tiết

Cái nhìn của tác giả Nguyễn Ái Quốc đối với các dân tộc bị áp bức được thể hiện qua Bản án chế độ thực dân Pháp

Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong đã phất cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, dành trọn cuộc đời mình cho công cuộc cách mạng vĩ đại ấy.

Xem chi tiết

Hình ảnh tên thực dân quỷ quyệt, ghê tởm bị lột mặt nạ trong bài "Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc

"Thuế máu" đã xây dựng hình tượng khái quát về tên thực dân quỷ quyệt, ghê tởm đầy ấn tượng.

Xem lời giải

Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp - Nguyễn Ái Quốc).

Văn bản Thuế máu được trích từ chương I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp - một tác phẩm chính luận của Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất