Phần 2. Sinh học vi sinh vật và virus

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 24. Khái quát về virus

Một dạng vật chất không có cấu tạo tế bào, vô cùng nhỏ bé làm khuynh đảo thế giới có tên là virus. Virus là gì và có cấu tạo như thế nào mà khiến cho con người đã, đang và sẽ liên tục phải đối phó với những dịch bệnh do chúng gây ra.

Xem lời giải

Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật. Giải thích vì sao vi sinh vật có tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

Xem lời giải

Bài 25. Một số bệnh do virus và các thành tựu nghiên cứu ứng dụng virus

Virus gây bệnh theo các cơ chế nào? Loại virus có vật chất di truyền là DNA hay RNA sẽ dễ phát sinh các chủng đột biến mới. Giải thích.

Xem lời giải

Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Nêu một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật có gì giống và khác so với quá trình này ở động vật và thực vật?

Xem lời giải

Bài 26. Thực hành: Điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh

Báo cáo thực hành điều tra một số bệnh do virus và tuyên truyền phòng chống bệnh

Xem lời giải

Bài 22. Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật

Vi sinh vật có vai trò rất quan trọng với con người và tự nhiên. Hãy kể một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hàng ngày. Quan sát hình 22.1, nêu một số ví dụ minh họa về vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 23. Thực hành. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật

Báo cáo thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất