Chương 6. Sinh học vi sinh vật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 20. Sự đa dạng và phương pháp nghiên cứu vi sinh vật trang

Vi sinh vật là gì? Quan sát hình 20.1, kể tên các nhóm vi sinh vật. Giải thích vì sao vi sinh vật có tốc độ trao đổi chất nhanh, sinh trưởng, sinh sản nhanh hơn so với thực vật và động vật.

Xem lời giải

Bài 21. Trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Nêu một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật có gì giống và khác so với quá trình này ở động vật và thực vật?

Xem lời giải

Bài 22. Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật

Vi sinh vật có vai trò rất quan trọng với con người và tự nhiên. Hãy kể một số ví dụ về vai trò của vi sinh vật trong đời sống hàng ngày. Quan sát hình 22.1, nêu một số ví dụ minh họa về vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 23. Thực hành. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật

Báo cáo thực hành một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật

Xem lời giải