Phần 2. Chăn nuôi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 8. Nghề chăn nuôi ở Việt Nam

Từ Hình 8.1, em hãy nêu những lợi ích mà các sản phẩm của ngành chăn nuôi mang lại cho đời sống và sản xuất. Kể tên các sản phẩm khác của ngành chăn nuôi mà em biết.

Xem lời giải

Bài 9. Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam

Nêu đặc điểm phân biệt các giống gia súc ăn cỏ trong hình 9.1 Nêu đặc điểm hình thể của trâu Việt Nam (Hình 9.2)

Xem lời giải

Bài 10. Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Cần chăm sóc vật nuôi như thế nào để phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của vật nuôi? Quan sát hình 10.1 và nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi

Xem lời giải

Bài 11. Kĩ thuật chăn nuôi gà vịt thả vườn

Làm thế nào để nuôi gà thịt thả vườn mau lớn, khỏe mạnh? Kể tên những công việc chăn nuôi được minh họa trong Hình 11.1 và sắp xếp chúng theo thứ tự hợp lí

Xem lời giải

Ôn tập chương 4 và 5

Ngành chăn nuôi có vai trò như thế nào trong nền kinh tế nước ta? Hãy kể tên một số nghề phổ biến trong chăn nuôi

Xem lời giải

Bài 12. Ngành thuỷ sản ở Việt Nam

Hoạt động nuôi thuỷ sản có tác động thế nào đến nền kinh tế của nước ta? Em hãy nêu vai trò của ngành thủy sản được minh họa trong hình 12.1

Xem lời giải

Bài 13. Quy trình kĩ thuật nuôi hải sản

Làm thế nào để nuôi thuỷ sản đạt hiệu quả cao? Hình 13.1 cho thấy thủy sản sống trong những môi trường như thế nào? Khả năng hòa tan các chất vô cơ, hữu cơ của nước có tác dụng gì khi nuôi thủy sản?

Xem lời giải

Bài 14. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Làm thế nào để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản? Các hiện tượng và hoạt động được minh họa trong Hình 14.1 tác động xấu tới môi trường và nguồn lợi thủy sản như thế nào?

Xem lời giải

Ôn tập chương 6

Việc xử lí ao nuôi thủy sản nhằm mục đích gì? Những hộ nuôi tôm, cá ở địa phương em hoặc khu vực lân cận thường xử lí ao, hồ nuôi theo cách nào?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất