Nhiệm vụ 7 trang 43 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Viết về một hoạt động chung mà gia đình em cũng thực hiện theo kế hoạch trong tuần vừa qua.

Đề bài

Viết về một hoạt động chung mà gia đình em cũng thực hiện theo kế hoạch trong tuần vừa qua.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần đọc kĩ các câu hỏi gợi ý và lần lượt trả lời những câu hỏi gợi ý đó.

- Sau đó em sắp xếp các câu trả lời theo một trình tự hợp lí, thêm bớt nội dung và từ nối để biến các câu trả lời vừa rồi thành một đoạn văn hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu