Nhiệm vụ 6 trang 42 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo


Em hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình về kế hoạch hoạt động chung và hoàn thiện bảng sau:

Đề bài

Em hãy trao đổi với các thành viên trong gia đình về kế hoạch hoạt động chung và hoàn thiện bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em trao đổi với mọi người về thời gian rảnh để mọi người đều có thể tham gia hoạt động này.

- Tiếp theo em cần xác định được em cùng mọi người sẽ làm gì trong khoảng thời gian rảnh đó.

- Sau đó, em cần trao đổi với mọi người về nhiệm vụ của từng người và viết kế hoạch vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu