Lý thuyết Sự phản xạ ánh sáng - Khoa học tự nhiên 7


Hiện tượng phản xạ ánh sáng Định luật phản xạ ánh sáng

BÀI 16. SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

I. Hiện tượng phản xạ ánh sáng

- Khi chiếu một chùm sáng vào gương thì chùm sáng bị hắt trở lại theo hướng khác. Hiện tượng đó gọi là phản xạ ánh sáng.

- Hiện tượng phản xạ ánh sáng còn xảy ra với các ề mặt nhẵn bóng khác

- Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng, quy ước:

+ G: gương phẳng

+ SI: tia sáng chiếu vào gương

+ IR: tia sáng bị gương hắt lại

+ I: giao điểm của tia sáng tới và gương

+ IN (pháp tuyến): đường thẳng vuông góc với gương tại I

+ Mặt phẳng tới: mặt phẳng chưa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

+ Góc tới : góc tạo bởi tia sáng và pháp tuyến tại điểm tới

+ Góc phản xạ : góc tạo bởi tai sáng phản xạ và pháp tuyến tại điểm tới.

 

II. Định luật phản xạ ánh sáng

- Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc phản xạ bằng góc tới: i = i’

III. Phản xạ và phản xạ khuếch tán

- Khi mặt phản xạ nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo một hướng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ (hay còn gọi là phản xạ gương).

- Khi mặt phản xạ không nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo mọi hướng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ khuếch tán (hay còn gọi là tán xạ).

- Khi có phản xạ, ta có thể nhìn thấy ảnh của vật

- Khi có phản xạ khuếch tán, ta không nhìn thấy ảnh của vật

Sơ đồ tư duy về “Sự phản xạ ánh sáng”

 


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí