Lý thuyết âm nhạc trang 21 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều


Lý thuyết âm nhạc trang 21

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Bản nhạc Bài học đầu tiên có sử dụng kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc không? Đó là những kí hiệu nào?

Lời giải chi tiết:

Bản nhạc Bài học đầu tiên có sử dụng kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc, đó là: Dấu nối, dấu chấm dôi và dấu lặng

Câu hỏi 2

Trong bài hát Bài học đầu tiên, những ca từ tương ứng với nốt nhạc có dấu nối cần ngân dài mấy phách?

Lời giải chi tiết:

Trong bài hát Bài học đầu tiên, những ca từ tương ứng với nốt nhạc có dấu nối cần ngân dài 5 phách.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí