Hát: Đi cấy SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều


Hát: Đi cấy

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Đi cấy

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 1

Những ca từ nào trong bài hát Đi cấy được hát luyến?

Phương pháp giải:

Tìm những từ có nốt luyến

Lời giải chi tiết:

Đó là: “ bẻ, đi, sáng, bạn, Thắp, ta, chơi, ngoài.”

Câu hỏi 2

Kể tên một số bài dân ca có nội dung về lao động mà em biết.

Phương pháp giải:

Tìm 1 số bài dân ca có nội dung về lao động.

Lời giải chi tiết:

Rủ nhau đi cấy đi cày, Cày ruộng đang buổi ban trưa, Tình em cô gái đồng chiêm...


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí