Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1 SGK Âm nhạc 7 - Cánh diều


Đọc nhạc: Luyện đọc gam đô trưởng. Bài đọc nhạc số 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Luyện đọc gam đô trưởng.

Phương pháp giải:

Luyện đọc theo Gam đô trưởng

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Phương pháp giải:

Đọc nhạc

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí