Âm nhạc lớp 6 - Cánh Diều Chủ đề 7: Hòa bình

Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa và dấu hóa SGK Âm nhạc 6 - Cánh Diều


So sánh về cao độ của các cặp nốt. ản nhạc bài hát Ước mơ xanh có sử dụng dấu hóa không? Đó là dấu hóa bất thường hay dấu hóa cố định?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

So sánh về cao độ của các cặp nốt:

Phương pháp giải:

Xác định cao độ của các cặp nốt nhạc rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Các cặp nốt ở đây có cao độ bằng nhau.


Câu hỏi 2

Bản nhạc bài hát Ước mơ xanh có sử dụng dấu hóa không? Đó là dấu hóa bất thường hay dấu hóa cố định?


Phương pháp giải:

Xem bản nhạc bài hát Ước mơ xanh rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài hát có sử dụng dấu thăng cố định với nốt Pha.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: