Âm nhạc lớp 6 - Cánh Diều Chủ đề 7: Hòa bình

Hát: Ước mơ xanh SGK Âm nhạc 6 - Cánh Diều


Đoạn 1 có thể chia thành mây câu hát? Các câu hát đó có đặc điểm gì giống nhau? Phần bè ở đoạn 2 là bè hòa âm hay bè phức điệu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

Phương pháp giải:

Hát bài: Ước mơ xanh

Lời giải chi tiết:

Hát bài: Ước mơ xanh

Câu hỏi

- Đoạn 1 có thể chia thành mây câu hát? Các câu hát đó có đặc điểm gì giống nhau?

- Phần bè ở đoạn 2 là bè hòa âm hay bè phức điệu?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Phần bè ở đoạn 2 là bè hòa âm.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: