Âm nhạc lớp 6 - Cánh Diều Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô

Hát: Bụi phấn SGK Âm nhạc 6 - Cánh Diều


Bài hát Bụi phấn hát theo kiểu liền tiếng hay kiểu ngắt tiếng sẽ phù hợp hơn? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hát

 


Phương pháp giải:

Hát bài: Bụi phấn

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Bụi phấn

 

Câu hỏi

Bài hát Bụi phấn hát theo kiểu liền tiếng hay kiểu ngắt tiếng sẽ phù hợp hơn? Vì sao?

Phương pháp giải:

Nghe bài hát để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài hát Bụi phấn chúng ta sẽ hát theo kiểu ngắt tiếng bởi vì cấu trúc trong bản nhạc và do trường độ của các nốt nhạc biểu diễn trong bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: