Luyện tập về các biện pháp tu từ - Phần 2

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Tìm và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong các ngữ liệu dưới đây:

11/                                  

Vì nắng sắp lên rồi 

Chân trời đã tỏ 

Sông Đuống cuồn cuộn trôi 

Để nó cuốn phăng ra bể 

Bao nhiêu đồn giặc tơi bời 

Bao nhiêu nước mắt 

Bao nhiêu mồ hôi 

Bao nhiêu bóng tối 

Bao nhiêu nỗi đời 

                                                         [Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm]  

12/                           

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng

                                                         [Tràng giang – Huy Cận]

13/                            

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê 

Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá 

Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ 

Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya? 

                                                  [Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên]  

14/                            

Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc 

Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa 

                                                 [Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên]  

15/                           

Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Đã vắng người sang những chuyến đò  

                                                     [Đây mùa thu tới – Xuân Diệu]

16/                                             

Sen tàn mướp cũng đi tu

Lá tre đã thả một mùa heo may

Con sông không ốm mà gầy

Mắt em chưa tối mà đầy hoàng hôn

                                                          [Thu cảm – Phạm Công  Tr]

17/

            “Cứ như thế hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng…” [Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành]

18/  

         “Bờ Sông Đà, bãi Sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên Sông Đà. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng”  [Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân]

19/

            “Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu” [Tuyên ngôn độc lập – HCM]

2O/

           “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”   [Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh]

 

------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI:

-   Chỉ ra các phép tu từ được dùng trong văn bản

-   Nhận biết các BPTT đó qua từ ngữ nào? Chỉ rõ tiểu loại [Ví dụ: ẩn dụ hình thức hay cách thức,…]

-   Việc sử dụng BPTT đó có tác dụng gì đối với văn bản [cả về mặt nội dung và hình thức của văn bản]

Một số phương tiện và phép liên kết trong văn bản Một số phương tiện và phép liên kết trong văn bản

Phương tiện liên kết là yếu tố ngôn ngữ được sử dụng nhằm làm bộc lộ mối dây liên lạc giữa các bộ phận có liên kết với nhau. Cách sử dụng những phương tiện liên kết cùng loại xét ở phương tiện cái biểu hiện được gọi là phép liên kết. Có các phép liên kết chính sau đây: phép lặp, phép thế, phép liên tưởng, phép nghịch đối, phép nối.

Xem chi tiết
Các thao tác lập luận trong văn nghị luận Các thao tác lập luận trong văn nghị luận

Có 6 thao tác lập luận: 1/ Thao tác lập luận giải thích, 2/ Thao tác lập luận phân tích, 3/ Thao tác lập luận chứng minh, 4/ Thao tác lập luận so sánh, 5/ Thao tác lập luận bình luận, 6/ Thao tác lập luận bác bỏ

Xem chi tiết
Luyện tập về các biện pháp tu từ - Phần 1 Luyện tập về các biện pháp tu từ - Phần 1

Tìm và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong các ngữ liệu dưới đây:

Xem chi tiết
Các biện pháp tu từ cú pháp thường gặp Các biện pháp tu từ cú pháp thường gặp

Các biện pháp tu từ cú pháp thường gặp: đảo ngữ, lặp cấu trúc, chêm xen, câu hỏi tu từ, phép đối.

Xem chi tiết
Một số phương tiện và phép liên kết trong văn bản Một số phương tiện và phép liên kết trong văn bản

Phương tiện liên kết là yếu tố ngôn ngữ được sử dụng nhằm làm bộc lộ mối dây liên lạc giữa các bộ phận có liên kết với nhau. Cách sử dụng những phương tiện liên kết cùng loại xét ở phương tiện cái biểu hiện được gọi là phép liên kết. Có các phép liên kết chính sau đây: phép lặp, phép thế, phép liên tưởng, phép nghịch đối, phép nối.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay