Lesson Two: Grammar - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4


Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story and repeat. Act.

(Nghe câu chuyện và lặp lại. Diễn.)

 

Bài 2

2. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

+ Where are you from? - I'm from Korea.

(Bạn đến từ đâu? - ôi đến từ Hàn Quốc.)

+ Where is he from? - He's from Brazil.

(Anh ấy đến từ đâu? - Anh ấy đến từ Brazil.)

+ Where are they from? - They're from Viet Nam.

(Họ đến từ đâu? - Họ đến từ Việt Nam.)

Bài 3

3. Read and check (x).

(Đọc và kiểm tra.)

Lời giải chi tiết:

1. She's from Korea.

(Cô ấy đến từ Hàn Quốc.)

2. They're from Viet Nam.

(Họ đến từ Việt Nam.)

3. He's from Mexico.

(Anh ấy đến từ Mexico.)

4. They're from the U.S.A.

(Họ đến từ Mỹ.)

Bài 4

4. Write We're / She's / He's / They'are

1. Tom is nine. He's from the U.S.A.

2. Jenny is eight. ____ from Australia.

3. Chi and I are friends. ____ from Viet Nam.

4. Jaidee and Tai are brothers. ____ from Thailand.

Lời giải chi tiết:

1. Tom is nine. He's from the U.S.A.

(Tom chín tuổi. Anh ấy đến từ Mỹ.)

2. Jenny is eight. She's from Australia.

(Jenny tám tuổi. Cô ấy đến từ Australia.)

3. Chi and I are friends. We're from Viet Nam.

(Chi và Tôi là bạn. Họ đến từ Việt Nam.)

4. Jaidee and Tai are brothers. They're from Thailand.

(Jaidee và Tài là anh em. Họ đến từ Thái Lan.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí