Lesson Three: Grammar and Song - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4


Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and say.

Lời giải chi tiết:

+ The boy isn't eating a sandwich. He's eating some ice cream.

=> It's A.

+ The boy isn't wearing a hat. He's wearing sunglasses.

=> It's A.

+ The boy isn't waterskiing. He's surfing.

=> It's A.

+ The boy isn't looking at a bird. He's looking at a fish.

=> It's B.

Bài 2

2. Write about A or B.

A: The boy is eating some ice cream. He isn't…

Lời giải chi tiết:

A. The boy is eating some ice cream. He isn't eating a sandwich. He is wearing sunglasses. He isn't wearing a hat. He is surfing. He isn't waterskiing. He is looking at a bird. He isn't looking at a fish.

B.The boy is eating a sandwich. He isn't eating some ice cream. He is wearing a hat. He isn't wearing sunglasses. He is waterskiing. He isn't surfing. He is looking at a fish. He isn't looking at a bird.

Bài 3

3. Listen and sing.

Click here to listen

Bài 4

4. Sing and do.

At the beach!

We're playing at the beach today.

We're having lots of fun.

We're swimming and we're surfing.

And we're sitting in the sun.

We all like playing at the beach,

It's sunny here today.

We can windsurf at the beach,

And we can swim and play.

We're sailing in our little boat,

We are helping me.

We're snorkeling and diving.

There are lots of fish to see.

Lời giải chi tiết:

Dịch:

Ở bãi biển!

Hôm nay chúng tôi đang chơi ở bãi biển.

Chúng tôi rất vui.

Chúng tôi đang bơi và chúng tôi lướt sóng.

Và chúng tôi đang ngồi dưới nắng.

Tất cả chúng tôi thích chơi ở bãi biển.

Hôm nay ở đây trời nắng.

Chúng tôi có thể đi lướt sóng ở bãi biển,

Và chúng tôi có thể đi bơi và chơi.

Chúng tôi đang đi thuyền nhỏ của chúng tôi.

Bố của tôi đang giúp tôi.

Chúng tôi đang đeo ống thở và lặn biển.

Nhìn thấy nhiều cá.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí