Lesson Three. Grammar and Song - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4


Giải bài tập Lesson Three. Grammar and Song - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Choose a boy. Ask and answer.

Lời giải chi tiết:

+ Alex:

Does he like fishing? => Yes, he does.

Does he like reading comics? => No, he doesn't.

Does he like playing basketball? => No, he doesn't.

=> It's Alex.

+ Lee

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading comic? => Yes, he does.

Does he like playing basketball? => No, he doesn't.

=>It's Lee.

+ Trung

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading comic? => No, he doesn't.

Does he like playing basketball? => Yes, he does.

+ Max

Does he like fishing? => Yes, he does.

Does he like reading comic? =>Yes, he does.

Does he like playing basketball? => Yes, he does.

+ Phong

Does he like fishing? => No, he doesn't.

Does he like reading a comic?=>Yes, he does.

Does he like playing basketball? =>Yes, he does.

Bài 2

2. Write about a boy.

Phong doesn't like fishing. He likes reading comics. He …

Lời giải chi tiết:

+ Phong doesn't like fishing. He likes reading comics. He likes playing basketball.

+ Trung doesn't like fishing. He doesn't like reading comics. He likes playing basketball.

+ Alex likes fishing. He doesn't like reading comics. He doesn't like playing basketball.

+ Nam likes fishing. He likes reading comics. He doesn't like playing basketball.

Bài 3

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do

I'm happy it's the weekend!

Dad likes playing basketball,

He also likes playing chess,

Mom likes playing tennis,

But I like fishing best!

I'm happy it's the weekend,

Hip, hip, hip, hurray!

My family loves the weekend,

We have fun all day!

Mom likes drawing pictures,

And I like drawing, too.

Dad likes taking photos,

So we have lots to do!

Lời giải chi tiết:

Dịch:

Tôi hạnh phúc, nó là cuối tuần!

Bố tôi thích chơi bóng rổ,

Bố luôn thích chơi cờ

Mẹ thích chơi quần vợt,

Nhưng tôi thích câu cá nhất!

Tôi rất hạnh phúc khi đó là ngày cuối tuần,

Hip, hip, hip, hurray!

Gia đình của tôi thích cuối tuần,

Chúng tôi vui vẻ cả ngày!

Mẹ tôi thích vẽ tranh,

Và tôi cũng thích vẽ tranh.

Bố tôi thích chụp ảnh.

Vì vậy chúng tôi có nhiều việc để làm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí