Lesson Five. Skills Time! - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4


Giải bài tập Lesson Five. Skills Time! - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Listen, point, and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

play the guitar: chơi đàn

shop: mua sắm

cook: nấu ăn

play the piano: chơi đàn piano

visit family: thăm gia đình

Bài 2

2. Look at the text. Where are the children from?

(Nhìn văn bản. Những đứa trẻ này từ đâu đến?)

Lời giải chi tiết:

They are from Viet Nam, Korea and Thailand.

(Họ đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan.)

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

 

1. Hi! My name's Hoang. I'm nine. I'm from Viet Nam. This is my toy guitar. I like playing the guitar. I don't like playing chess, and I really hate shopping. It's boring! What do you like doing? Email me at hoang@mailme.com!

2. Hello! I'm Eun-sol. I'm eight! and I'm from Korea. I like cooking and visiting my family. I love taking photos, too. This is a photo of me and my friend. My email address is eunsol@mailine.com. Please write to me!

3. Hi! My name's Mon. And I'm ten. I'm from Thailand. I don't like playing the piano, but I like playing soccer. It's great! Do you like playing soccer? Email me at mon10@quickmail.com!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Xin chào! Tôi tên Hoàng. Tôi 9 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam. Đây là guitar đồ chơi của tôi. Tôi thích chơi guitar. Tôi không thích chơi cờ, và tôi thực sự ghét đi mua sắm. Nó rất buồn chán. Bạn thích làm gì? Hãy gửi thư điện tử cho tôi vào hoang@mailme.com!

2. Xin chào! Tôi là Eun-sol. Tôi 8 tuổi. Và tôi đến từ Hàn Quốc. Tôi thích nấu ăn và thăm gia đình của tôi. Tôi cũng yêu thích chụp ảnh. Đây là một tấm ảnh của tôi và bạn của tôi. Địa chỉ thư điện tử của tôi là eunsol@mailine.com. Viết cho tôi nhé!

3. Xin chào! Tên của tôi là Mon. Và tôi 10 tuổi. Tôi đến từ Thái Lan. Tôi không thích chơi piano, nhưng tôi thích chơi đá bóng. Thật tuyệt! Bạn có thích chơi bóng không? Địa chỉ thư điện tử của tôi là mon1@quickmail.com!

Bài 4

4. Read again and answer the questions.

(Đọc lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Does Hoang like playing the guitar?_Yes_

(Hoàng có thích chơi đàn ghi ta không? - Có.)

2. Does Hoang like shopping? ___

(Hoàng có thích mua sắm không?)

3. Does Eun-sol like cooking? ____

(Eun-sol có thích nấu ăn không?)

4. Does Eun-sol like taking photos? ___

(Eun-sol thích chụp ảnh?)

5. Does Mon like playing soccer? ___

(Mon có thích chơi bóng đá không?)

6. Does Mon like playing the piano? ___

(Mon có thích chơi đàn dương cầm không?)

Lời giải chi tiết:

2. No

3. Yes

4. Yes

5. Yes

6. No

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 56 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.