SGK Tiếng Anh lớp 3 Mới Unit 3: This is Tony - Đây là Tony

Lesson 3 - Unit 3 trang 22,23 SGK Tiếng Anh lớp 3


Lesson 3 (bài học 3). Bài 1: Listen and repeat. (Nghe và lặp lại). Tony: Is that Tony? Đó là Tony phải không?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 3 (bài học 3)

1

Bài 1: Listen and repeat

(Nghe và lặp lại).

t     Is that Tony? (Đó là Tony phải không?)

y    Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

2

Bài 2: Listen and write

(Nghe và viết).

1. Tony       2. Yes

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. That is Tony. (Đó là Tony.)

2.  Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

 

3

Bài 3: Let’s chant. 

(Chúng ta cùng hát đồng dao).

Is that Nam?

Is that Nam? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Hoa? No, it isn't. No, it isn't.

It's Mai! It's Mai!

Is that Linda? Yes, it is. Yes, it is.

Is that Peter? No, it isn't. No, it isn't.

It's Tony! It's Tony!  

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đó là Nam phải không?

Đó là Nam phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Hoa phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Mai! Đó là Mai!

Đó là Linda phải không? Vâng, đúng rồi. Vâng, đúng rồi.

Đó là Peter phải không? Không phải. Không phải.

Đó là Tony! Đó là Tony!

Câu 4

Bài 4: Read and complete. 

(Đọc và hoàn thành câu).

Lời giải chi tiết:

(1) This    (2) Hello     (3) that      (4) isn't

1. Miss Hien: (1) This is Quan.

    Class: (2) Hello, Quan.

2. Linda: Is (3) that Quan?

    Nam: No, it (4) isn't.

    It's Phong.

Tạm dịch:

1. Cô Hiền: Đây là Quân.

Cả lớp: Xin chào, Quân.

2. Linda: Đó là Quân phải không?

Không, không phải.

Đó là Phong.

Câu 5

Bài 5: Look, read and write

(Nhìn, đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

1. Hi! I'm Mai.

(Xin chào! Mình là Mai.)

2. This is Nam.

(Đây là Nam.)

3. And this is Phong.

(Và đây là Phong.)

4. That's Linda.

(Đó là Linda.)

5. And that's Peter.

(Và đó là Peter.)

Câu 6

Bài 6. Project(Dự án).

Vẽ bạn tốt của em.

Sau khi vẽ xong, bạn đó tên gì thì em điền vào dòng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.