Lesson 3 - Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Bài 4. Read and match. (Đọc và nối)Bài 5. Read and write. (Đọc và viết)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 3 (Bài học 3)

Câu 1

Bài 4. Read and match(Đọc và nối).

Lời giải chi tiết:

1 - c Do you have any pets?

Yes, I do. I have two dogs and a cat.

2 - d Do you have any goldfish?

No, I don't.

3 - a Where's your cat?

It's in the garden, on the tree over there.

4 - b Where are your dogs?

They're in the yard.

Câu 2

Bài 5. Read and write(Đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

Xin chào! Tên mình là Mai. Mình tám tuổi. Mình có một con chó, hai con cá vàng và hai con vẹt. Đây là con chó của mình. Nó ở ngay cánh cửa. Đây là hai con cá vàng của mình. Chúng ở trong bể cá. Và đó là hai con vẹt của mình. Chúng ở trong lồng. Mình rất yêu những con vật của mình.

1. She is eight years old. Cô ấy 8 tuổi.

Yes, she does. Vâng, cô ấy có.

2. She has a dog, two goldfish and two parrots.

Cô ấy có một con chó, hai con cá vàng và hai con vẹt.

3. It's at the door. Nó ở ngay cánh cửa ra vào.

They are in the fish tank. Chúng ở trong hồ cá.

Câu 3

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án)

Vẽ một bức tranh về con vật của em và nói cho các bạn ở lớp nghe về bức tranh đó.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Listen and repeat(Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

o dog         Where is your dog?

o  parrot     My parrot is in the garden.

 

2

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1. parrot         2. dog

Audio script

1. Peter has a parrot. Peter có một con vẹt.

2. Nam has a dog. Nam có một con chó.

3

Bài 3. Let’s chant(Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Do you have any cats?

Do you have any cats?  Yes, I do. Yes, I do.

Do you have any dogs? Yes, I do. Yes, I do.

Do you have any birds? Yes, I do. Yes, I do.

Do you have any rabbits? No, I don't have any.

Do you have any parrots? No, I don't have any.

Do you have any goldfish? No, I don't have any.

Dịch:

Bạn có con mèo nào không?

Bạn có con mèo nào không? Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn có con chó nào không? Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn có con chim nào không? Vâng, mình có. Vâng, mình có.

Bạn có con thỏ nào không? Không, mình không có.

Bạn có con vẹt nào không? Không, mình không có.

Bạn có con cá vàng nào không? Không, mình không có.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 114 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài