Lesson 1 - Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bình chọn:
4.2 trên 97 phiếu

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) I'm home. Where are you, Hoa? Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?I'm in my room.Mình ở trong phòng mình. b) What are you doing?Bạn đang làm gì?

Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a) I'm home. Where are you, Hoa?

Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?

I'm in my room.

Mình ở trong phòng mình.

b)  What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I'm reading.

Mình đang đọc sách.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

a) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm reading. Mình đang đọc sách.

b) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm cooking. Mình đang nấu ăn.

c)  What are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc.

d) What  are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I'm helping mother.

Mình đang phụ (giúp) mẹ.

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I'm cooking.

Mình đang nấu ăn.

What is your mother doing?

Mẹ bạn đang làm gì?

My mother is cooking.

Mẹ mình đang nấu ăn.

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I'm listening to music.

Mình đang nghe nhạc.

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I'm cleaning the floor.

Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

What is your father doing?

Ba bạn đang làm gì?

My father is cleaning the floor.

Ba mình đang lau nhà.

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

1. b             2. a       3. b

Audio script

1. Hoa's mother: Where are you, Hoa?

Hoa: I'm in my room.

Hoa's mother: What are you doing?

Hoa: I'm reading.

2. Nam's mother: Where are you, Nam?

Nam: I'm in the living room.

Nam's mother: What are you doing?

Nam: I'm watching TV.

3. Mai's mother: Where are you, Mai?

Mai: I'm in the kitchen room.

Nam's mother: What are you doing?

Nam: I'm cooking.

Bài 5. Read and write. (Đọc và viết).

Hôm nay, gia đình Mai ở nhà. Ba Mai ở trong phòng khách. Ông ấy đang đọc sách. Anh trai Mai đang nghe nhạc. Mai và mẹ đang ở trong nhà bếp. Họ đang nấu ăn.

What are you doing?

1. Mai's father is reading.

Ba Mai đang đọc sách.

2. Her brother is listening to music.

Anh trai cô ấy đang nghe nhạc.

3. Mai and her mother are cooking.

Mai và mẹ cô ấy đang nấu ăn.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. What are you doing?

I'm reading in my room.

Mình đang đọc sách trong phòng mình.

2. What is your father doing?

My father is watching TV in the living room.

Ba mình đang xem ti vi trong phòng khách.

3. What is your mother doing?

My mother is cooking in the kitchen.

Mẹ mình đang nấu ăn trong nhà bếp.

Loigiaihay.com

Lesson 2 - Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) Where's Peter?Peter ở đâu? He's in the room. Cậu ấy ở trong phòng ạ. b) What's he doing there?

Xem chi tiết
Lesson 3 - Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 - Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Bài 4. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

Xem chi tiết
Ngữ pháp: Unit 18 - What are you doing? Ngữ pháp: Unit 18 - What are you doing?

Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go (đi), come (đến), leave (rời khỏi), arrive (đến nơi), move (di chuyển), have (có)... thì không cần dùng các trạng từ chỉ thời gian. Ex: Don't come early. We are having a nice party.

Xem chi tiết
Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park

Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng mẫu câu sau: What’s the weather like? Thời tiết ra sao? / Thời tiết như thế nào? What’s the weather like today? Hôm nay thời tiết ra sao?

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 9 trang 58,59 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại) a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 8 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 8 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết). Xin chào! Tên của mình là Nam. Đây là lớp của mình. Nó nhỏ nhưng đẹp. Đây là bàn và đồ dùng học tập của mình.

Xem chi tiết
Lesson 1 - Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 1 - Unit 10 trang 64,65 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 5: Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Mình tên là Nam. Đây là những người bạn của mình, Quân, Mai, Linda, Tony và Phong. Vào giờ giải lao, chúng mình chơi những trò chơi và môn thể thao khác nhau. Quân và mình chơi cờ. Mai và Phong chơi bóng bàn. Linda và Tony chơi cầu lông.

Xem chi tiết
Lesson 2 - Unit 9 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3 Lesson 2 - Unit 9 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) What colour is your box? hộp của bạn màu gì? It's red. Nó màu đỏ. b) What colour are your pencils, Nam? Những cây bút chì của bạn màu gì vậy Nam?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng