Lesson 1 - Unit 14 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3


Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại). a) This is a picture of my room. Đây là tấm hình phòng mình. Are there any chairs in the room? Có nhiều chiếc ghế trong phòng không? Yes, there are.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1 (Bài học 1)

Câu 1

Bài 4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. a                2. b

Audio script

1. Peter: This is a picture of my living room. It's large.

Mai: Are there any maps in the room?

Peter: Yes, there are two.

2. Mary: This is a picture of my bedroom.

Nam: Are there any sofas in the room?

Mary: No, there aren't any.

Câu 2

Bài 5. Look, read and write(Nhìn, đọc và viết).

Câu 3

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

Lời giải chi tiết:

1. Yes, there are.

2. Yes, there are.

3. Yes, there are.

4. Yes, there are.

Loigiaihay.com

1

Bài 1. Look, listen and repeat(Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   This is a picture of my room.

Đây là tấm hình phòng mình.

Are there any chairs in the room?

Có nhiều chiếc ghế trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

b)   Are there any posters in the room?

Có nhiều áp phích trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

2

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Lời giải chi tiết:

a)  Are there any maps in the room?

Có nhiều bản đồ trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

b)  Are there any sofas in the room?

Có nhiều ghế xô-pha trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

c)  Are there any wardrobes in the room?

Có nhiều tủ quần áo trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

d)  Are there any cupboards in the room?

Có nhiều tủ chén trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Are there any maps in the room?

Có nhiều bản đồ trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

Are there any sofas in the room?

Có nhiều ghế xô-pha trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

Are there any wardrobes in the room?

Có nhiều tủ quần áo trong phòng không?

No, there aren't.

Không, không có.

Are there any cupboards in the room?

Có nhiều tủ chén trong phòng không?

No. there aren't.

Không, không có.

Are there any beds in the room?

Có nhiều giường trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Are there any chairs in the room?

Có nhiều ghế trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Are there any posters in the room?

Có nhiều áp phích trong phòng không?

Yes, there are.

Vâng, có.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 246 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài