Hoạt động 3 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Hãy tìm hiểu và nhận xét, kết luận.

- Ta đã biết biểu thức độ lớn của lực đẩy Acsimet là: \({F_A} = .....\)

Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng. V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

- Khi một vật được nhúng chìm vào trong lòng chất lỏng, thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ…..thể tích của vật. Nếu \({F_A} > P\) , vật sẽ chuyển động….. (hình H11.5a)

- Khi vật nổi lên tới mặt thoáng và nằm yên ở mặt thoáng chất lỏng (hình H11.5b) thì \({F_A}.....P\) . Khi này thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ….. thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

Lời giải chi tiết

- Ta đã biết biểu thức độ lớn của lực đẩy Acsimet là: \({F_A} = d.V\)

Trong đó

d là trọng lượng riêng của chât lỏng

V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Khi một vật được nhúng vào trong chất lòng chất lỏng, thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng thể tích của vật. Nếu \(F = P\) , vật sẽ chuyển động nổi lên.

Khi vật nổi lên tới mặt thoáng và nằm yên ở mặt thoáng chất lỏng thì \({F_A} = P\).

Khi này thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

                                 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.